گواهینامه‌ BPM / مدیریت فرایندهای کسب و کار

bpm

گواهینامه‌BPM / مدیریت فرایندهای کسب و کار

گواهینامه‌BPM به گواهینامه‌ای اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن مدیریت فرآیند کسب‌وکار است. دراصلBPM مخفف واژه‌یBusiness Process Managementاست که به معنای مدیریت فرآیند کسب‌وکار می باشد.

گواهینامهBPM با روش‌ها و ابزارهایی می‌تواند فرآیندهای مختلف در کسب‌وکارها را طراحی، اجرا و مدیریت کند. درواقع استانداردBPM پلی میان دو رشته‌ی مدیریت و فناوری اطلاعات برقرار کرده واز این طریق فرآیندهای موجود در کسب‌وکارها را شناسایی می‌کند ودر مواقع لزوم، برای ارتقای مشاغل مختلف، فرآیندهای جدید مدلسازی واجرا می‌کند. هر شرکت یا سازمانی با کمک این روش‌ها و ابزارها می‌تواند کلیه‌ی عملکردهای خود را تحت نظر داشته باشد و از طریق تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و در صورت نیاز ایجاد تغییراتی درآن، زمینه را برای پیشرفت شرکت یا سازمان خود فراهم کند.

استانداردBPM دارای اصول و الزاماتی است که موجب می‌شود کسب‌وکارهایی که فرآیندهای مبهم و یا غیرمشخصی دارند، از فرآیندهای شفاف برخوردار شوند و همچنین کارکنانی که از وظایف خود و فرآیندهای پیچیده‌ی شرکت اطلاع دقیقی ندارند، نسبت به این امور آگاه شوند. به بیان بهتر،BPM روابط کلان و پیچیده‌ی موجود در سازمان‌ها را با ترفندهایی اصولی، ساده‌سازی و مدل‌سازی می‌کند تا برای مدیران و کارکنان قابل فهم‌تر شود.

درواقع نحوه‌ی فعالیتBPM بدین ترتیب است: در ابتدا استانداردBPM به شناسایی فرآیندهای مخرب و مشکل‌زا در سیستم کسب‌وکار می‌پردازد. پس از آن، فرآیند مشکل‌زایی که کشف شده است، از طریق شاخص عملکردی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی بعد فرآیند موردنظر مجددا طراحی می‌شود تا عیوب و نواقصی که در مراحل قبل بدست آمده بود، برطرف شوند. بعد از آن تغییرات لازم در فرآیند بوجود آمده و پیاده‌سازی می‌شود. در این مرحله علاوه بر اصلاحاتی که متوجه خودِ فرآیند است، در نحوه‌ی کارِ مجریانِ آن فرآیند نیز تغییراتی رخ می‌دهد. درنهایت پس از پیاده‌سازی و اجرا، فرآیند موردنظر به‌طور پیوسته تحت نظارت و کنترل قرار می‌گیرد تا درصورت بروز خطا، مجددا ارزیابی شود.

تفاوتBPM باBPMN وBPMS
خوب است بدانید که گواهینامهBPM باBPMN وBPMS تفاوت‌هایی دارد. اساساBPMN یاBusiness Process Model & Notation شامل مجموعه‌ای از استانداردها و علامت‌هایی است که برای مدلسازی فرآیندهای کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.BPMS نیز مدل‌های ساخته شده توسط علائمBPMN را اجرا و پیاده‌سازی می‌کند. استانداردBPM هم همانطور که گفته شد، روشی مدیریتی است که با کمک فناوری اطلاعات برای کنترل عملکرد فرآیندهای کسب ‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سرانجام، از جمله مزیت‌های دریافت گواهینامه‌BPM را می‌توان کنترل و ارزیابی فرآیندها، ایجاد شفافیت در فرآیندها، ارتقای کلی سازمان و درنهایت افزایش رضایت مشتریان دانست.
جهت دریافت گواهینامهBPM از مراجع معتبر بین المللی با ما در تماس باشید...