مراحل پیاده سازی ایزو 17020 (ISO/IEC 17020:2012)

1-   شناسایی سازمان یا شرکت خود و تهیه مستندات مخصوص با توجه به دامنه فعالیت شرکت

2-   آموزش17020 به برخی از پرسنل کلیدی شرکت

3-   تعیین مسئولین 17020در سازمان

4-   مشخص نمودن هویت قانونی شرکت

5-   طراحی نمودار سازمانی

6-   مشخص نمودن شرح وظایف،شرح اختیارات

7-   تدوین خط مشی کیفیت

8-   تعیین اهداف کیفی

9-   تدوین نظامنامه کیفیت

10-     تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های کیفی و فنی شامل الزامات ایزو 17020

11-    اجرای روش های اجرایی و دستورالعمل ها

گواهینامهISO17020معمولا بصورت موارد زیر در اینترنت جستجو می گردد:

گواهینامه 17020،مستندات 17020،مشاور ایزو17020،نحوه دریافت 17020،ایزو 17020 برای جرثقیل،ایزو 17020 برای لیفتراک،ایزو 17020 برای آسانسور،زمان اخذ17020،قیمت 17020،پیاده سازی ایزو17020

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با مرکز رایان سرت تماس حاصل فرمایید .